Velkommen til Scansør Revisjon

Vi holder til i Fredrikstad og Halden. Vi utfører lovbestemt revisjon og konsulenttjenester. Vi ser det som vår oppgave å være en verdifull rådgiver for våre klienter.

Klientmassen er hovedsaklig små og mellomstore bedrifter, men vi har også lang erfaring med storbedrifter
Størstedelen av våre klienter har tilhold i Oslo og Østfold innen forskjellige bransjer.
Vi har også svenske og danske foretak i vår portefølje.

Lang erfaring - høy kompetanse - sentral beliggenhet

Med vekt på god service

Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Nye personvernregler fra 2018

Revisorforeningen: Nye personvernregler fra 2018

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Høring - delingsøkonomi

Revisorforeningen: Høring - delingsøkonomi

Revisorforeningen har inngitt høringssvar til Finansdepartementets høring - NOU 2017: 4
{op[4] html}
Revisorforeningen: MVA ved utleie av eiendom

Revisorforeningen: MVA ved utleie av eiendom

Skattedirektoratet har gitt en uttalelse som får betydning for utleiere av lokaler som fremleies.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Momskompensasjon i Revidert nasjonalbudsjett

Revisorforeningen: Momskompensasjon i Revidert nasjonalbudsjett

I Revidert nasjonalbudsjett foreslås endringer som berører reglene om momskompensasjon.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Utbygging av vann- og avløpsanlegg

Revisorforeningen: Utbygging av vann- og avløpsanlegg

Ordningen med frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg gjelder bare for private utbyggere.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Revisors plikter etter hvitvaskingsloven

Revisorforeningen: Revisors plikter etter hvitvaskingsloven

Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv om revisors plikter etter hvitvaskingsloven.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Nytt hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Revisorforeningen: Nytt hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv om revisors plikter etter hvitvaskingsloven.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

Revisorforeningen: Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

I Skatteinfo nr. 3-2017 skriver Skatteetaten at opplysningene om eiendommen må slettes fra regnskapssystemet når eiendommen selges.

Les hele på Revisorforeningen

Tollbodbrygga 2, Fredrikstad