Velkommen til Scansør Revisjon

Vi holder til i Fredrikstad og Halden. Vi utfører lovbestemt revisjon og konsulenttjenester. Vi ser det som vår oppgave å være en verdifull rådgiver for våre klienter.

Klientmassen er hovedsaklig små og mellomstore bedrifter, men vi har også lang erfaring med storbedrifter
Størstedelen av våre klienter har tilhold i Oslo og Østfold innen forskjellige bransjer.
Vi har også svenske og danske foretak i vår portefølje.

Lang erfaring - høy kompetanse - sentral beliggenhet

Med vekt på god service

Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Reiseregulativet: -En kilde til skjult, delvis skattefri lønn til offentlig ansatte

Revisorforeningen: Reiseregulativet: -En kilde til skjult, delvis skattefri lønn til offentlig ansatte

Tiden har løpt fra statens reiseregulativ. Dekning av faktiske utgifter etter regning er billigere, mindre byråkratisk og hindrer uriktig beskatning, mener Revisorforeningen.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Skogbruk og MVA

Revisorforeningen: Skogbruk og MVA

Skogeieres rett til å bli stående registrert i merverdiavgiftsregisteret skal fremdeles vurderes over en 5 års periode.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Vil oppheve dekning av diett etter sats

Revisorforeningen: Vil oppheve dekning av diett etter sats

For å oppnå forenklinger for næringslivet mener Revisorforeningen at adgangen til å dekke kostnader til kost, reise og overnatting etter sats må oppheves.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Forbud mot kontantbetaling

Revisorforeningen: Forbud mot kontantbetaling

Regjeringen foreslår å innføre en grense på 40.000 kroner for betaling med kontanter.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Tvangsmulkt - MVA

Revisorforeningen: Tvangsmulkt - MVA

Vi har fått vedtak om tvangsmulkt - hva gjør vi?

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Høyesterett om fradrag tap på fordringer

Revisorforeningen: Høyesterett om fradrag tap på fordringer

Høyesterett har avsagt to dommer der spørsmålet var om en långiver kunne kreve fradrag for tap på fordringer på et underliggende selskap.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Ikke fradrag for bonusutbetaling til ansatte i datterselskap

Revisorforeningen: Ikke fradrag for bonusutbetaling til ansatte i datterselskap

Lagmannsretten kom til at et morselskap ikke hadde rett til fradrag for bonuskostnader på ca. 25,7 millioner kroner til fire ansatte i et datterselskap.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Statlig regnskap i endring

Revisorforeningen: Statlig regnskap i endring

Norge er blant de få land som ikke har endret regnskapsprinsipp til periodiserte regnskaper i OECD. 75 % av OECD-landene har nå gått bort fra kontantprinsippet.

Les hele på Revisorforeningen

Tollbodbrygga 2, Fredrikstad