Velkommen til Scansør Revisjon

Vi holder til i Fredrikstad og Halden. Vi utfører lovbestemt revisjon og konsulenttjenester. Vi ser det som vår oppgave å være en verdifull rådgiver for våre klienter.

Klientmassen er hovedsaklig små og mellomstore bedrifter, men vi har også lang erfaring med storbedrifter
Størstedelen av våre klienter har tilhold i Oslo og Østfold innen forskjellige bransjer.
Vi har også svenske og danske foretak i vår portefølje.

Lang erfaring - høy kompetanse - sentral beliggenhet

Med vekt på god service

Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Gjenopprett tilliten!

Revisorforeningen: Gjenopprett tilliten!

I følge Kommunal Rapport er rådmennene i Valdres og Hallingdal mye mer kritiske til revisjonen enn rådmenn ellers i landet. Bare to av ti mener kommunen i stor grad har en tilfredsstillende revisjon.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Kriminalitet i næringslivet anmeldes ikke

Revisorforeningen: Kriminalitet i næringslivet anmeldes ikke

Virksomheter i både privat og offentlig sektor unnlater å anmelde kriminalitet, og 19 prosent av dem som unnlater å anmelde oppgir manglende tillit til politiets kapasitet og/eller kompetanse som årsak.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Husk fristene for registrering i Foretaksregisteret

Revisorforeningen: Husk fristene for registrering i Foretaksregisteret

Melding om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Momskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Revisorforeningen: Momskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Finansdepartementet har i forskriften som avgrenser området for når borettslag og eierseksjonssameier skal ha rett til momskompensasjon, i stor grad lyttet til vårt innspill om å likestille borettslag/eierseksjonssameier med ordinære selskaper.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Formuesskatt: - Skjær gjennom - unnta aksjer!

Revisorforeningen: Formuesskatt: - Skjær gjennom - unnta aksjer!

Ved å innføre et fribeløp for aksjer unntar man i praksis arbeidende kapital i underskogen av norske bedrifter fra formuesbeskatning.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Bør Skatteetaten få se absolutt alt?

Revisorforeningen: Bør Skatteetaten få se absolutt alt?

Standard dataformat i regnskapsføringen kan gi Skatteetaten et online kikkhull inn i alle bedrifter. Er det virkelig helt greit?

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: En milliard i tvangsmulkt

Revisorforeningen: En milliard i tvangsmulkt

Tvangsmulkt har hittil i år tilført statskassen en milliard kroner. Samtidig har truslene om tvangsmulkt ført til en dramatisk økning i antall skattemeldinger og årsregnskap som leveres i tide.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Avvikende regnskapsår gir bedre regnskapskvalitet

Revisorforeningen: Avvikende regnskapsår gir bedre regnskapskvalitet

Adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen er overbevist om at en utvidet adgang til å benytte seg av avvikende regnskapsår vil gi bedre regnskapskvalitet.

Les hele på Revisorforeningen

Tollbodbrygga 2, Fredrikstad