Velkommen til Scansør Revisjon

Vi holder til i Fredrikstad og Halden. Vi utfører lovbestemt revisjon og konsulenttjenester. Vi ser det som vår oppgave å være en verdifull rådgiver for våre klienter.

Klientmassen er hovedsaklig små og mellomstore bedrifter, men vi har også lang erfaring med storbedrifter
Størstedelen av våre klienter har tilhold i Oslo og Østfold innen forskjellige bransjer.
Vi har også svenske og danske foretak i vår portefølje.

Lang erfaring - høy kompetanse - sentral beliggenhet

Med vekt på god service

Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Gaveoverføring ble sett på som realisasjon

Revisorforeningen: Gaveoverføring ble sett på som realisasjon

Broren overførte aksjer til søsterens barn samtidig som søsteren overførte aksjer til brorens barn. Gaveoverføringene ble sett i sammenheng slik at det medførte realisasjonsbeskatning.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Salg av eiendom ansett som kapitalinntekt

Revisorforeningen: Salg av eiendom ansett som kapitalinntekt

Skattedirektoratet konkluderte med at et sameies gevinst ved salg av en eiendomsmasse var kapitalinntekt.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Skatteplikt ved utleie av hybler

Revisorforeningen: Skatteplikt ved utleie av hybler

Utleie av hybler i et frittstående bygg ble ansett skattepliktig selv om skattyter også hadde en garasje i bygget.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Burde også Stortinget ansatt en statsautorisert revisor?

Revisorforeningen: Burde også Stortinget ansatt en statsautorisert revisor?

Det er ikke bare Idrettsforbundet som har problemer med manglende åpenhet og tillit i fritt fall. På Stortinget er det et byggeprosjekt ute av økonomisk kontroll, galopperende driftsutgifter og høy sigarføring.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Skattedirektoratet kommenterer Høyesterettsdommer

Revisorforeningen: Skattedirektoratet kommenterer Høyesterettsdommer

Skattedirektoratet har offentliggjort sine kommentarer til tre Høyesterettsdommer som ble avsagt våren 2017
{op[4] html}
Revisorforeningen: Salg av boligeiendom eid i sameie

Revisorforeningen: Salg av boligeiendom eid i sameie

En sameier kunne selge en bolig skattefritt selv om de tinglyste eierforholdene viste at boligen var eid i sameie med tre andre som ikke bodde i boligen.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Statsautorisert revisor ny generalsekretær i Idrettsforbundet

Revisorforeningen: Statsautorisert revisor ny generalsekretær i Idrettsforbundet

Norges Idrettsforbund sliter med tilliten både internt og eksternt etter i lang tid å ha blitt kritisert for høy sigarføring og manglende åpenhet. Nå har Karen Kvalevåg, som er statsautorisert revisor fra NHH, fått i oppdrag å gjenopprette tilliten.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Rederiskatteordningen godkjent ut 2017

Revisorforeningen: Rederiskatteordningen godkjent ut 2017

ESA har fattet vedtak om å forlenge den gjeldende godkjenningen av den særlige skatteordningen for sjøfart til 31. desember 2017.
{op[4] html}

Tollbodbrygga 2, Fredrikstad