Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Aksjeloven forenkles

Aksjelovutvalget foreslår en rekke forenklinger i aksjeloven. Dette gjelder avtaler mellom selskap og aksjeeier, styrets handleplikt, elektronisk kommunikasjon og selskaper hvor aksjeeiere og styremedlemmer er de samme personer. Minste aksjekapital settes til 1 krone.

Les hele på Revisorforeningen