Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Lite imponerende av Regjeringen!

Etter to omfattende delutredninger fra Regnskapslovutvalget, hvorav den ene har ligget to år i departementet, er det som nå presenteres av endringer i regnskapsloven lite imponerende mener Revisorforeningen.
{op[4] html}

Revisorforeningen: Endringer i regnskapsloven

Regjeringen følger opp enkelte av forenklingsforslagene i regnskapslovutredningene. Kravet til årsberetning fjernes for små foretak, samt at kravene til åpningsbalanse oppheves for alle aksjeselskaper. Mange av lovutvalgets forslag er imidlertid ikke fulgt opp i denne omgang og det er uvisst om og når regjeringen kommer tilbake til dette.
{op[4] html}

Revisorforeningen: Tvangsmulkt virker

Skatteetatens erfaringer hittil tyder på at tvangsmulktordningen virker etter sin hensikt, sier finansministeren i et svar til Stortinget
{op[4] html}