Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Ny personvernlovgivning - hva betyr det for din virksomhet?

Om ganske nøyaktig ett år erstattes den norske personvernloven av EUs nye personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Den nye forordningen vil i større eller mindre grad påvirke alle virksomheter som behandler, lagrer og samler personopplysninger.
{op[4] html}

Revisorforeningen: Skattefrie selskaper

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om bl.a. utdelinger og konsernbidrag i skattefritt konsern, omorganiseringer og konsekvenser av at selskaper i konsernet endrer status fra skattefri til skattepliktig.
{op[4] html}